NEO Observatory

Netherlands Economic Observatory richt zich op regionaal en sectoraal economisch onderzoek op een overwegend kwantitatieve basis.

Werkwijze

Hoogwaardige regionale data, transparante analyse en samenwerking met verschillende partners vormen de basis van ons onderzoek.

Markten

NEO Observatory richt zich op het in opdracht van derden uitvoeren van monitoring, vergelijking en analyse van de economie van regio’s, steden en clusters.

Nieuws & Publicaties

Hier vindt u de recente rapporten, beleidsstudies en onderzoeksresultaten.

Laatste Nieuws

De waarde van de ondergrond nader in beeld gebracht

Recent zijn er, met medewerking van Olaf Koops, een tweetal publicaties verschenen in Land+Water over het nut en de waarde van de ondergrond: Ondergrondse oplossingen voor toenemende verstedelijking en Anticipeer systematisch op waarden ondergronds bouwen. Deze artikelen geven de uitkomsten van een project van het Centrum voor Ondergronds Bouwen over de waarde van ondergronds bouwen.

NEO Observatory positief over de Rotterdamse economie

Onlangs is de Rotterdamse Economische Verkenning 2018 uitgebracht door de gemeente Rotterdam in samenwerking met een groot aantal partners. NEO Observatory heeft in samenwerking met Prof. Dr Frank van Oort en Jeroen van Haaren van de Erasmus Universiteit Rotterdam bijgedragen met een essay waarin de economische ontwikkeling is belicht en een prognose is afgegeven. Het goede nieuws is dat de regio Rotterdam ondanks een matige ontwikkeling van de wereldhandel en lagere olieprijzen een sterk herstel liet zien in recente jaren. Drijfveren zijn de ontwikkeling van specialistische zakelijke diensten, ICT en horeca, passend bij de groei van aantrekkelijke woon- werkomgevingen. Bedrijven en huishoudens in Rotterdam, en ook toeristen, besteden meer in Rotterdam. De werkgelegenheid trekt er bovengemiddeld aan. Echter, de groei bereikt niet de gehele stedelijke regio; er is nog sprake van een Rotterdam met twee snelheden.

Het Financieele Dagblad en Vers Beton besteedden aandacht aan de uitkomsten van de recente Rotterdamse Economische Verkenning 2018.

 

 

Walter Manshanden over Schiphol in het vaktijdschrift De Ingenieur

Onlangs heeft De Ingenieur, een vaktijdschrift voor deze beroepsgroep, Walter Manshanden geïnterviewd over Schiphol. In dit interview wordt het maatschappelijk nut en de snelle groei van de luchtvaart aan de orde gesteld. Het volledige interview is beschikbaar op de site van De Ingenieur.