NEO Observatory

Netherlands Economic Observatory richt zich op regionaal en sectoraal economisch onderzoek op een overwegend kwantitatieve basis.

Werkwijze

Hoogwaardige regionale data, transparante analyse en samenwerking met verschillende partners vormen de basis van ons onderzoek.

Markten

NEO Observatory richt zich op het in opdracht van derden uitvoeren van monitoring, vergelijking en analyse van de economie van regio’s, steden en clusters.

Nieuws & Publicaties

Hier vindt u de recente rapporten, beleidsstudies en onderzoeksresultaten.

Laatste Nieuws

Een nieuwe groeistrategie voor Schiphol

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de geluidsoverlast door het snel groeiende luchtverkeer, zetten Walter Manshanden en Menno Huijs in het Financieele Dagblad enige argumenten voor een andere strategie voor Schiphol op een rij: Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid. Lees het artikel hier.

Geluidsoverlast door het luchtverkeer: NEO in Zembla

Zembla wijdde op 4 oktober jl. aandacht aan de geluidsoverlast die de groei van het luchtverkeer teweeg brengt. Wat is de betekenis hiervan? Wat is de waarde van extra groei als vliegen zo goedkoop is geworden? Walter Manshanden gaf zijn visie in deze uitzending van Zembla.

De kosten van de energietransitie: een zonnige toekomst

Bartjens betoogde in het Financieele Dagblad dat de subsidiekosten van de energietransitie hoog zijn. De onderzoekers van de NEO Observatory zijn daar aanzienlijk optimistischer over en hebben dat in een bijdrage in deze krant uiteengezet. Technologische ontwikkeling, leercurves, marktvorm en de stijgende marginale kostprijs van fossiele doen het werk. De prijs van duurzame energie zal dalen en die van olie zal vanwege moeilijk bereikbare bronnen (‘deep oil’) naar verwachting stijgen.