NEO Observatory

Netherlands Economic Observatory richt zich op regionaal en sectoraal economisch onderzoek op een overwegend kwantitatieve basis.

Werkwijze

Hoogwaardige regionale data, transparante analyse en samenwerking met verschillende partners vormen de basis van ons onderzoek.

Markten

NEO Observatory richt zich op het in opdracht van derden uitvoeren van monitoring, vergelijking en analyse van de economie van regio’s, steden en clusters.

Nieuws & Publicaties

Hier vindt u de recente rapporten, beleidsstudies en onderzoeksresultaten.

Laatste Nieuws

Nederlandse Games Industrie versnelt groei

Dutch Games Garden publiceerde onlangs de Games Monitor 2018 (engelstalig). Olaf Koops van NEO Observatory werkt mee aan deze publicatie. De Games Monitor 2018 geeft een overzicht van de positie van de Nederlandse videogames sector tussen 2015 en 2018. Dit is de derde editie van deze monitor over de Nederlandse games-industrie en is vergelijkbaar met de voorgaande edities uit 2012 en 2015. In de monitor wordt aandacht besteed aan onder andere de omvang, samenstelling en groei van deze nieuwe bedrijvigheid. In de periode 2015-2018 versnelde de groei van de werkgelegenheid in deze sector naar 10 procent per jaar.

Het Financieele Dagblad besteedde aandacht aan de nieuwste monitor over de Nederlandse game-industrie.

 

Second opinion LeoBus.nl en NEO Observatory: Groei luchtvaart negatief voor welvaart en welzijn in Nederland

Op verzoek van de SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) hebben LeoBus.nl en NEO Observatory een second opinion over de Verkennende Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Beleidsalternatieven Nederlandse Luchtvaart van Decisio/SEO uit 2018 opgesteld. Al onze kanttekeningen bij de MKBA tezamen geeft welvaartsaldi, die nagenoeg omgekeerd zijn aan de uitkomsten in de MKBA. Volgens onze second opinion zijn in de MKBA met name de effecten voor de reizigers door de te hoge reistijdwaardering overschat en met name de klimaateffecten door de te hoge disconteringsvoet onderschat. De ticketprijseffecten zijn in de MKBA eveneens in hoge mate overschat, doordat niet consequent het residentiebeginsel – alleen de baten voor Nederlandse reizigers en voor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen tellen mee in een nationale welvaartsanalyse – in de MKBA is toegepast. Tevens is geen rekening gehouden met toekomstige grootschalige woningnieuwbouw in Flevoland. De Second Opinion Verkennende MKBA beleidsalternatieven Luchtvaart treft u hier aan.

Deze publicatie was voor Follow the Money aanleiding een vraaggesprek te hebben met Walter Manshanden van NEO Observatory over zijn gewijzigde visie op de betekenis van luchthavens voor de regionale economie.

De Metropoolregio Amsterdam continueert positief groeipad

De economie van de Metropoolregio Amsterdam groeit dit jaar en komend jaar weliswaar trager door verschillende factoren als de internationale handelsspanningen, herstructureringen in de Duitse auto-industrie en de Brexit, maar positief. De MRA realiseert daarmee een bijzonder lange reeks jaren waarmee de economie onafgebroken betrekkelijk snel groeit, zo bleek uit de jongste Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2019. Tevens groeit de regionale economie van Amsterdam sneller dan die van geheel Nederland. De MRA doet het ook in internationaal perspectief sterk: de regio staat nu in de top 5 van snelst groeiende grootstedelijke regio’s in Europa. Echter, de vraag naar arbeid wordt vervuld uit andere, grote reservoirs: de omliggende regio (inkomende pendel), binnen- en buitenlandse immigratie, en mensen die nu nog niet werken of werkloos zijn. Een overzicht van de recente en verwachte ontwikkeling van het bruto regionaal product, bevolking en arbeidsmarkt van de MRA is neergelegd in de jongste Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2019, die in samenwerking met de VU Amsterdam en TNO is opgesteld, en vindt u hier.