NEO Observatory

Netherlands Economic Observatory richt zich op regionaal en sectoraal economisch onderzoek op een overwegend kwantitatieve basis.

Werkwijze

Hoogwaardige regionale data, transparante analyse en samenwerking met verschillende partners vormen de basis van ons onderzoek.

Markten

NEO Observatory richt zich op het in opdracht van derden uitvoeren van monitoring, vergelijking en analyse van de economie van regio’s, steden en clusters.

Nieuws & Publicaties

Hier vindt u de recente rapporten, beleidsstudies en onderzoeksresultaten.

Laatste Nieuws

Creatieve Industrie laat sterke groei werkgelegenheid én waarde zien

Op 13 januari 2020 is de zevende editie van de Monitor Creatieve Industrie verschenen. Deze monitor geeft een beeld van de nationale en regionale economische ontwikkelingen van de creatieve industrie en ICT in Nederland. In de periode 2015-2018 dragen de creatieve industrie en ICT sterk bij aan de economische groei. Design is daarbij de sterkst groeiende bedrijfstak. Er vindt verdere concentratie plaats van de creatieve industrie en ICT in de grote steden, mede door het grote belang van zelfstandigen en kleine bedrijven in de sectoren. Verder toont de monitor aan dat 40 tot 60 procent van de creatieve professionals werkzaam is buiten de creatieve industrie. Deze professionals zijn ingebed in andere sectoren en voegen zo waarde toe aan hun producten en diensten. Tot slot laat deze nieuwste Monitor zien dat de creatieve industrie een grotere maatschappelijke betekenis heeft dan alleen de economisch-financiële waarde.  Meer weten over de inhoud? Open dan  de volgende link:

https://mediaperspectives.nl/creatieve-industrie-aanjager-van-economische-groei/

Interview met Walter Manshanden in de Volkskrant over Schiphol

De Volkskrant wilde weten waarom de analyse over Schiphol nu anders is dan in het einde van de vorige eeuw. Walter Manshanden legt uit hoe sinds de jaren negentig de maatschappelijke context is veranderd en de wetenschap is voortgeschreden. Lees het in de rubriek 180 graden van de Volkskrant – zie de link hieronder. Met wetenschap komen we verder. En natuurlijk met de beste wensen voor 2020! https://lnkd.in/gG-Sqtw

Regioverkenning 2019 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Op vrijdag 13 december 2019 heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag haar Jaarevenement in Spijkenisse gehouden. Op deze bijeenkomst zijn de uitkomsten van nieuw onderzoek in opdracht van de MRDH gepubliceerd: de Regioverkenning 2019 van NEO Observatory en de Erasmus Universiteit Rotterdam, Tijd voor de Toekomst over de beleidsthema’s van de MRDH en factsheets voor elke gemeente. De nieuwe Regioverkenning 2019 bracht groei op basis van agglomeratievoordelen aan het licht: economische groei op basis van concentratie van wonen, werken en voorzieningen, kennis, en op de toplocaties in samenhang met hoogwaardig openbaar vervoer. “Ontsluiting via OV is essentieel”, aldus Manshanden: “Het komt erop aan bedrijven, kennisinstellingen én woningen met snel openbaar vervoer te verbinden. In de eerste plaats vraagt dit om versterkte verbindingen op de lijn Den Haag-Delft-Dordrecht. Hier zit de grote groei en loopt het openbaar vervoer tegen zijn grenzen aan. Daarnaast is het essentieel de omliggende regio goed op de centrale as aan te sluiten. Ook dat is een voorwaarde voor verdere economische groei, welvaart en welzijn in de hele Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Goed voor de economie, voor de sociale verbindingen én duurzaam: meer OV leidt tot geringer energieverbruik van het verkeer.” Lees ook het nieuwsbericht dat de MRDH uitbracht op de website van de MRDH; daar treft u ook de genoemde rapporten en factsheets aan.