Analyse vestigingsklimaat Almere: kennisinfra en stedelijke verdichting

Met het oog de economische agenda van Almere heeft NEO Observatory samen met Rienstra Beleidsonderzoek en -advies in opdracht van de gemeente Almere het vestigingsklimaat van Almere geanalyseerd. Almere staat in het kader van het Rijk-Regioprogramma Amsterdam Almere-Markermeer (afgekort RRAAM) voor de opgave 60.000 nieuwe woningen te realiseren. Met het oog op een evenwichtige ontwikkeling van Almere vergt dit ook de ontwikkeling van de regionale economie. Een belangrijke opgave voor de economische agenda is het in nauwe samenhang met het bedrijfsleven en werkgevers als zorg en overheid ontwikkelen van de kennisinfrastructuur en onderwijs. Tevens dient er vanuit stedenbouw aandacht voor gemengde woon-, werk- en recreatiemilieus te zijn. Dit is voordelig voor thuiswerken, kleinschalige bedrijven en clusters van bedrijven.

Geplaatst in Nieuws