Blog archief

Economie Rotterdam-Rijnmond koelt af, arbeidsmarkt krap en participatie stijgt flink.

In samenwerking met de EUR (Erasmus School of Economics en UPT-EUR) heeft NEO Observatory de recente ontwikkeling van de economie van Rotterdam-Rijnmond in beeld gebracht. Deze publicatie heeft naast een korte termijn projectie van de regionale economie voor 2023, aandacht

Geplaatst in Nieuws

Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s bevoordeelt uitbreiding van vliegverkeer

In het themanummer Luchtvaart van ESB is een artikel van LeoBus.nl en NEO Observatory opgenomen, waarin duidelijk is gemaakt dat de Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s uitbreiding van het vliegverkeer in Nederland bevoordeelt. Het artikel laat zien dat in alle luchtvaart mkba’s

Geplaatst in Nieuws

Rotterdamse economie sterk door de corona-crisis, maar energietransitie maakt haast door Oekraïne-oorlog.

Rotterdam, 8 maart 2022 De Rotterdamse economie heeft de corona-epidemie uitstekend doorstaan. Vergeleken met de nationale economie en eerdere verwachtingen viel de krimp van het bruto regionaal product mee in Rotterdam-Rijnmond. De sectorstructuur, gevolgd door de financiële steunmaatregelen, zijn daar

Geplaatst in Nieuws

MKBA Maastricht Aachen Airport: economie voor de maatschappij

Voor het eerst is in Nederland een maatschappelijke kosten-baten analyse over de luchtvaart niet voor een luchthaven of ministerie maar op verzoek van bewoners en belangenorganisaties uitgevoerd. Hierin zijn door LeoBus.nl en NEO-Observatory.nl verschillende alternatieven voor luchthaven Maastricht-Aachen Airport in hoge en

Geplaatst in Nieuws

NEO en Leobus.nl in ESB: Steun aan de luchtvaart gebaseerd op oude inzichten

Eind 2018 heeft de Omgevingsraad Schiphol een aantal ´Critical Reviews´georganiseerd voor belanghebbenden en deskundigen over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart. NEO Observatory heeft aan één van deze bijeenkomsten een bijdrage geleverd over de relatie tussen luchtvaart en regionale economie.

Geplaatst in Nieuws

Klimaatbeleid blijft ook tijdens de COVID-19 pandemie relevant om twee redenen

Hoewel de pandemie heeft geleid tot een lagere CO2-uitstoot, wijzen onze berekeningen uit dat dit positieve effect van korte duur is. De uitstoot stijgt in de jaren na de pandemie naar een niveau dat hoger is dan wanneer er geen

Geplaatst in Nieuws

Review Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050: luchtvaart als privaat belang

Onlangs heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na enig uitstel de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 ‘verantwoord vliegen naar 2050’ uitgebracht. Op verzoek van de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast te Rotterdam hebben NEO Observatory en LeoBus.nl een review van deze ontwerpnota opgesteld. Er

Geplaatst in Nieuws

Verstedelijkingsstrategie van de 21e eeuw in de Metropoolregio Amsterdam

Is deconcentratie van wonen en werken in de Metropoolregio Amsterdam mogelijk? Dit essay in opdracht van de gemeente Amsterdam gaat hierop in. Ruimtelijke spillover (positieve externe effecten) in bedrijfstakken leidt namelijk tot ruimtelijke concentratie binnen de Metropoolregio Amsterdam. Uit de

Geplaatst in Nieuws

Economische Verkenning Rotterdam 2020: Groei van bevolking en dienstensector

Op maandag 2 maart is de Economische Verkenning Rotterdam gepresenteerd. NEO Observatory heeft samen met de Erasmus Universiteit hieraan bijgedragen met een essay over de economische ontwikkeling van Rotterdam en de regio. De wereldhandel geeft enerzijds minder impuls aan de

Geplaatst in Nieuws

Creatieve Industrie laat sterke groei werkgelegenheid én waarde zien

Op 13 januari 2020 is de zevende editie van de Monitor Creatieve Industrie verschenen. Deze monitor geeft een beeld van de nationale en regionale economische ontwikkelingen van de creatieve industrie en ICT in Nederland. In de periode 2015-2018 dragen de

Geplaatst in Nieuws