Blog archief

Regioverkenning 2019 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Op vrijdag 13 december 2019 heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag haar Jaarevenement in Spijkenisse gehouden. Op deze bijeenkomst zijn de uitkomsten van nieuw onderzoek in opdracht van de MRDH gepubliceerd: de Regioverkenning 2019 van NEO Observatory en de Erasmus

Geplaatst in Nieuws

Luchtvaart uit Balans

Op 26 november hebben NEO Observatory en Leobus.nl het rapport ‘De publieke en private connectiviteit van de luchtvaart‘ op de door de Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen georganiseerde bijeenkomst ‘Luchtvaart uit balans’ in het Lloyd-hotel in Amsterdam gepresenteerd. Dit rapport, in

Geplaatst in Nieuws

Prognoses woningbouw 2019-2024

In 2018 heeft de woningbouw een niveau bereikt dat beantwoordt aan de maatschappelijke doelstelling van 75.000 extra woningen. Inmiddels zwakt de conjunctuur af naar een gemiddeld tempo. Het aantal gereed gemelde nieuwbouwwoningen komt in 2019 en 2020, in een scenario

Geplaatst in Nieuws

Economie Holland boven Amsterdam: solide met krappe arbeidsmarkt

Holland boven Amsterdam – de regio’s Noordkop, Westfriesland en Alkmaar – laat een solide ontwikkeling van de economische groei zien. De economie van HbA groeit sinds 2014 in een stabiel tempo, dat net onder het landelijk gemiddelde ligt. Naar verwachting

Geplaatst in Nieuws

Nederlandse Games Industrie versnelt groei

Dutch Games Garden publiceerde onlangs de Games Monitor 2018 (engelstalig). Olaf Koops van NEO Observatory werkt mee aan deze publicatie. De Games Monitor 2018 geeft een overzicht van de positie van de Nederlandse videogames sector tussen 2015 en 2018. Dit

Geplaatst in Nieuws

Second opinion LeoBus.nl en NEO Observatory: Groei luchtvaart negatief voor welvaart en welzijn in Nederland

Op verzoek van de SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) hebben LeoBus.nl en NEO Observatory een second opinion over de Verkennende Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Beleidsalternatieven Nederlandse Luchtvaart van Decisio/SEO uit 2018 opgesteld. Al onze kanttekeningen bij de MKBA tezamen geeft

Geplaatst in Nieuws

De Metropoolregio Amsterdam continueert positief groeipad

De economie van de Metropoolregio Amsterdam groeit dit jaar en komend jaar weliswaar trager door verschillende factoren als de internationale handelsspanningen, herstructureringen in de Duitse auto-industrie en de Brexit, maar positief. De MRA realiseert daarmee een bijzonder lange reeks jaren

Geplaatst in Nieuws

Economische Verkenning Rotterdam 2019: Diensten motor van de economie

Onlangs is de Rotterdamse Economische Verkenning 2019 uitgebracht door de gemeente Rotterdam in samenwerking met een groot aantal partners. NEO Observatory heeft in samenwerking met Prof. Dr Frank van Oort en Jeroen van Haaren van de Erasmus Universiteit Rotterdam bijgedragen

Geplaatst in Nieuws

Analyse vestigingsklimaat Almere: kennisinfra en stedelijke verdichting

Met het oog de economische agenda van Almere heeft NEO Observatory samen met Rienstra Beleidsonderzoek en -advies in opdracht van de gemeente Almere het vestigingsklimaat van Almere geanalyseerd. Almere staat in het kader van het Rijk-Regioprogramma Amsterdam Almere-Markermeer (afgekort RRAAM)

Geplaatst in Nieuws

Second Opinion MKBA Rotterdam The Hague Airport

Op verzoek van de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast in Rotterdam heeft NEO Observatory met Leobus.nl een ‘second opinion’ gegeven over de maatschappelijke kosten baten analyse, uitgevoerd door Ecorys in 2015, van uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van RTHA in de toekomst.

Geplaatst in Nieuws