Blog archief

NEO en Leobus.nl in ESB: Steun aan de luchtvaart gebaseerd op oude inzichten

Eind 2018 heeft de Omgevingsraad Schiphol een aantal ´Critical Reviews´georganiseerd voor belanghebbenden en deskundigen over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart. NEO Observatory heeft aan één van deze bijeenkomsten een bijdrage geleverd over de relatie tussen luchtvaart en regionale economie.

Geplaatst in Nieuws

Klimaatbeleid blijft ook tijdens de COVID-19 pandemie relevant om twee redenen

Hoewel de pandemie heeft geleid tot een lagere CO2-uitstoot, wijzen onze berekeningen uit dat dit positieve effect van korte duur is. De uitstoot stijgt in de jaren na de pandemie naar een niveau dat hoger is dan wanneer er geen

Geplaatst in Nieuws

Review Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050: luchtvaart als privaat belang

Onlangs heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na enig uitstel de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 ‘verantwoord vliegen naar 2050’ uitgebracht. Op verzoek van de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast te Rotterdam hebben NEO Observatory en LeoBus.nl een review van deze ontwerpnota opgesteld. Er

Geplaatst in Nieuws

Verstedelijkingsstrategie van de 21e eeuw in de Metropoolregio Amsterdam

Is deconcentratie van wonen en werken in de Metropoolregio Amsterdam mogelijk? Dit essay in opdracht van de gemeente Amsterdam gaat hierop in. Ruimtelijke spillover (positieve externe effecten) in bedrijfstakken leidt namelijk tot ruimtelijke concentratie binnen de Metropoolregio Amsterdam. Uit de

Geplaatst in Nieuws

Economische Verkenning Rotterdam 2020: Groei van bevolking en dienstensector

Op maandag 2 maart is de Economische Verkenning Rotterdam gepresenteerd. NEO Observatory heeft samen met de Erasmus Universiteit hieraan bijgedragen met een essay over de economische ontwikkeling van Rotterdam en de regio. De wereldhandel geeft enerzijds minder impuls aan de

Geplaatst in Nieuws

Creatieve Industrie laat sterke groei werkgelegenheid én waarde zien

Op 13 januari 2020 is de zevende editie van de Monitor Creatieve Industrie verschenen. Deze monitor geeft een beeld van de nationale en regionale economische ontwikkelingen van de creatieve industrie en ICT in Nederland. In de periode 2015-2018 dragen de

Geplaatst in Nieuws

Interview met Walter Manshanden in de Volkskrant over Schiphol

De Volkskrant wilde weten waarom de analyse over Schiphol nu anders is dan in het einde van de vorige eeuw. Walter Manshanden legt uit hoe sinds de jaren negentig de maatschappelijke context is veranderd en de wetenschap is voortgeschreden. Lees

Geplaatst in Nieuws

Regioverkenning 2019 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Op vrijdag 13 december 2019 heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag haar Jaarevenement in Spijkenisse gehouden. Op deze bijeenkomst zijn de uitkomsten van nieuw onderzoek in opdracht van de MRDH gepubliceerd: de Regioverkenning 2019 van NEO Observatory en de Erasmus

Geplaatst in Nieuws

Luchtvaart uit Balans

Op 26 november hebben NEO Observatory en Leobus.nl het rapport ‘De publieke en private connectiviteit van de luchtvaart‘ op de door de Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen georganiseerde bijeenkomst ‘Luchtvaart uit balans’ in het Lloyd-hotel in Amsterdam gepresenteerd. Dit rapport, in

Geplaatst in Nieuws

Prognoses woningbouw 2019-2024

In 2018 heeft de woningbouw een niveau bereikt dat beantwoordt aan de maatschappelijke doelstelling van 75.000 extra woningen. Inmiddels zwakt de conjunctuur af naar een gemiddeld tempo. Het aantal gereed gemelde nieuwbouwwoningen komt in 2019 en 2020, in een scenario

Geplaatst in Nieuws