Blog archief

Regiomonitor 2018

De nieuwste Regiomonitor 2018 van NEO Observatory laat een gunstige economische ontwikkeling in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zien. De economische groei trekt in Zuid-Holland (gemiddeld 2,2 procent over 2014-’17) en de MRDH in ongeveer hetzelfde tempo aan als landelijk (2,3 procent). Recent

Geplaatst in Nieuws

Economie Metropoolregio Amsterdam continueert hoog groeipad

De economie van de Metropoolregio Amsterdam groeit al een bijzonder groot aantal jaar sneller dan die van geheel Nederland. Wel trekt de groei nu ook in Overig Nederland aan, zodat het verschil met de MRA kleiner wordt. De MRA doet

Geplaatst in Nieuws

De waarde van de ondergrond nader in beeld gebracht

Recent zijn er, met medewerking van Olaf Koops, een tweetal publicaties verschenen in Land+Water over het nut en de waarde van de ondergrond: Ondergrondse oplossingen voor toenemende verstedelijking en Anticipeer systematisch op waarden ondergronds bouwen. Deze artikelen geven de uitkomsten van een

Geplaatst in Nieuws

NEO Observatory positief over de Rotterdamse economie

Onlangs is de Rotterdamse Economische Verkenning 2018 uitgebracht door de gemeente Rotterdam in samenwerking met een groot aantal partners. NEO Observatory heeft in samenwerking met Prof. Dr Frank van Oort en Jeroen van Haaren van de Erasmus Universiteit Rotterdam bijgedragen

Geplaatst in Nieuws

Walter Manshanden over Schiphol in het vaktijdschrift De Ingenieur

Onlangs heeft De Ingenieur, een vaktijdschrift voor deze beroepsgroep, Walter Manshanden geïnterviewd over Schiphol. In dit interview wordt het maatschappelijk nut en de snelle groei van de luchtvaart aan de orde gesteld. Het volledige interview is beschikbaar op de site

Geplaatst in Nieuws

Een nieuwe groeistrategie voor Schiphol

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de geluidsoverlast door het snel groeiende luchtverkeer, zetten Walter Manshanden en Menno Huijs in het Financieele Dagblad enige argumenten voor een andere strategie voor Schiphol op een rij: Vervang verouderde groeistrategie Schiphol

Geplaatst in Nieuws

Geluidsoverlast door het luchtverkeer: NEO in Zembla

Zembla wijdde op 4 oktober jl. aandacht aan de geluidsoverlast die de groei van het luchtverkeer teweeg brengt. Wat is de betekenis hiervan? Wat is de waarde van extra groei als vliegen zo goedkoop is geworden? Walter Manshanden gaf zijn

Geplaatst in Nieuws

De kosten van de energietransitie: een zonnige toekomst

Bartjens betoogde in het Financieele Dagblad dat de subsidiekosten van de energietransitie hoog zijn. De onderzoekers van de NEO Observatory zijn daar aanzienlijk optimistischer over en hebben dat in een bijdrage in deze krant uiteengezet. Technologische ontwikkeling, leercurves, marktvorm en

Geplaatst in Nieuws

Regiomonitor Economie in Transitie 2017; achtergrondstudie

NEO Observatory heeft onlangs in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de Regiomonitor Economie in Transitie 2017 uitgebracht. Zuid-Holland en de MRDH vertonen een sterk  herstel van de regionale economie. In deze monitor wordt de MRDH, met Zuid-Holland, afgezet

Geplaatst in Nieuws

Randstad Monitor 2016: de Top-20 van Europese grootstedelijke regio’s 1995-2016

Op 10 oktober, ter gelegenheid van de Open Dagen van DG Regio, is de 10e editie van de Randstad Monitor 2016: de Top-20 van Europese grootstedelijke regio’s 1995-2016 door NEO Observatory officieel uitgebracht. Tevens is een Engelstalige brochure gepubliceerd door

Geplaatst in Nieuws