De Metropoolregio Amsterdam continueert positief groeipad

De economie van de Metropoolregio Amsterdam groeit dit jaar en komend jaar weliswaar trager door verschillende factoren als de internationale handelsspanningen, herstructureringen in de Duitse auto-industrie en de Brexit, maar positief. De MRA realiseert daarmee een bijzonder lange reeks jaren waarmee de economie onafgebroken betrekkelijk snel groeit, zo bleek uit de jongste Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2019. Tevens groeit de regionale economie van Amsterdam sneller dan die van geheel Nederland. De MRA doet het ook in internationaal perspectief sterk: de regio staat nu in de top 5 van snelst groeiende grootstedelijke regio’s in Europa. Echter, de vraag naar arbeid wordt vervuld uit andere, grote reservoirs: de omliggende regio (inkomende pendel), binnen- en buitenlandse immigratie, en mensen die nu nog niet werken of werkloos zijn. Een overzicht van de recente en verwachte ontwikkeling van het bruto regionaal product, bevolking en arbeidsmarkt van de MRA is neergelegd in de jongste Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2019, die in samenwerking met de VU Amsterdam en TNO is opgesteld, en vindt u hier.

Geplaatst in Nieuws