De waarde van de ondergrond nader in beeld gebracht

Recent zijn er, met medewerking van Olaf Koops, een tweetal publicaties verschenen in Land+Water over het nut en de waarde van de ondergrond: Ondergrondse oplossingen voor toenemende verstedelijking en Anticipeer systematisch op waarden ondergronds bouwen. Deze artikelen geven de uitkomsten van een project van het Centrum voor Ondergronds Bouwen over de waarde van ondergronds bouwen.

Geplaatst in Nieuws