Economie Holland boven Amsterdam: solide met krappe arbeidsmarkt

Holland boven Amsterdam – de regio’s Noordkop, Westfriesland en Alkmaar – laat een solide ontwikkeling van de economische groei zien. De economie van HbA groeit sinds 2014 in een stabiel tempo, dat net onder het landelijk gemiddelde ligt. Naar verwachting houdt de economische groei in 2019 en 2020 aan met respectievelijk 1,2 en 1,3 procent. De arbeidsmarkt blijkt er structureel krap. De overloop uit de Metropoolregio Amsterdam komt weer op gang; de vraag is of dat structureel is of conjunctureel. Dit, en verdere analyses, is te lezen in de Economische Verkenningen Holland boven Amsterdam, die op 3 oktober 2019 door Regio Holland boven Amsterdam zijn uitgebracht. Dit zijn de tweede EVHbA die door TNO, NEO en de VU Amsterdam zijn opgesteld en door Prof. Dr Henri de Groot zijn gepresenteerd. De samenvatting van de EVHbA vindt u hier.

Geplaatst in Nieuws