Economie Metropoolregio Amsterdam continueert hoog groeipad

De economie van de Metropoolregio Amsterdam groeit al een bijzonder groot aantal jaar sneller dan die van geheel Nederland. Wel trekt de groei nu ook in Overig Nederland aan, zodat het verschil met de MRA kleiner wordt. De MRA doet het ook in internationaal perspectief sterk: de regio staat nu in de top 5 van snelst groeiende grootstedelijke regio’s in Europa. Voorlopig zijn er geen obstakels voor de gunstige ontwikkeling. De werkgelegenheid groeit snel, zodat de werkloosheid snel daalt, vooral onder lager en middelbaar opgeleiden. De daling is zo snel dat krapte in zicht is met looninflatie in het verschiet. Echter, de vraag naar arbeid wordt ook vervuld uit andere, grote reservoirs: de omliggende regio (inkomende pendel), binnen- en buitenlandse immigratie, en mensen die nu nog niet werken of werkloos zijn. Werkgevers kunnen uit veel grotere reservoirs putten. De grondmarkt lijkt als eerste dicht te lopen: woningprijzen stijgen snel en de leegstand op de vastgoedmarkt is relatief snel verdwenen. Een overzicht van de recente en verwachte ontwikkeling van het bruto regionaal product, bevolking en arbeidsmarkt van de MRA is neergelegd in de jongste Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018, die in samenwerking met de VU Amsterdam, TNO en Ecorys is opgesteld, en vindt u hier.

Geplaatst in Nieuws