Jinxue Hu

Jinxue Hu specialiseert zich in het in kaart brengen van de mogelijke impact van resource efficiency op de economie. Wat is de impact van de energietransitie op de werkgelegenheid? Welke sectoren ondervinden hiervan de positieve of de negatieve effecten? Hoe kan tax revenue recycling hierbij de schade minimaliseren? Deze vragen beantwoordt zij met behulp van input-output, algemeen evenwichts- en andere macro-economische modellen. Naast het toepassen van deze modellen om beleidsvraagstukken te beantwoorden, is het ook haar passie om klanten te helpen hun eigen rekenmodellen te ontwikkelen en toe te passen.

Na haar studie economie aan de Erasmus Universiteit startte zij haar carrière bij TNO waar zij nog steeds parttime werkt als strategisch analist. Sinds 2018 is zij werkzaam als economisch onderzoeker bij NEO, waar zij vooral projecten uitvoert voor internationale organisaties zoals de French Economic Observatory, EC Joint Research Centre en United Nations Environment Programme.