Regio’s

NEO Observatory richt zich op vragen over vernieuwing en ontwikkeling van de regionale economie. Regionale specialisaties, zichtbaar in clusters en samenhang tussen bedrijfstakken staan centraal in ons onderzoek. De unieke mix van economische specialisaties en andere vestigingsplaatsfactoren in een regio vormt de basis voor de regionale concurrentiekracht en groeipotentie van de regio.

Wij richten ons op regionaal economische verkenningen op korte en lange termijn, kosten-baten studies van investeringsprojecten, economische effectstudies en analyse van de economische structuur van regio’s. Daarnaast monitoren we de regionale concurrentiekracht en economische prestaties van regio’s met het brede welvaartsbegrip als uitgangspunt. We volgen hierbij allerlei vestigingsplaatsfactoren die een regio aantrekkelijk maken voor bedrijven en bewoners, zoals toegevoegde waarde, aanbod van technisch personeel, inkomensongelijkheid, aanbod van infrastructuur, toerisme, luchtkwaliteit en innovatiecapaciteit.

De volgende publicaties zijn voorbeelden van projecten over Regionaal Economische Ontwikkeling door NEO Observatory:

De Regiomonitors in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland in 2016 en 2017, zijn gericht op het monitoren van de regionale economie. De realisatie van doelstellingen van de regionale investeringsstrategie en eventuele aanpassingen van die strategie staan centraal. Daarnaast heeft NEO Observatory analyses van onderdelen van de regionale economie gegeven in de working papers Balans tussen industrie en diensten en Verkenning werkgelegenheidseffecten investeringsprogramma MRDH in 2016 gepubliceerd.

De Kracht van Oost-Nederland (2016), een kwantitatieve analyse van de concurrentiepositie van Oost-Nederland in opdracht van de Provincies Gelderland en Overijssel.

Het onderzoek Rotterdam make IoT happen. The need for a transition of Rotterdam port and city towards the Third Industrial Revolution (2015), in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, brengt de gevolgen van de technologische ontwikkelingen van de 21e eeuw voor de regionale economie in beeld, met name de noodzaak van energietransitie in de Rotterdamse haven en stedelijke economie. Dit rapport is een voorstudie van de Roadmap Next Economy. Een samenvatting van deze studie is gepubliceerd in de Rotterdamse Economische Verkenning 2016.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, is in het rapport Verdienvermogen en aanpassingsvermogen van de Noordvleugel (2015) samen met Universiteit Utrecht (ESD2) een methodiek ontwikkeld voor het objectief meten van het verdienvermogen en aanpassingsvermogen van regionaal economische clusters, die is toegepast op de provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam.

Een hoofstukbijdrage aan het rapport Metropoolvorming: Kansen en opgaven (2014) en de artikelen De provinciale chemie van Zuid-Holland (2013) en De Randstad als groeimetropool (2007).

Daarnaast richt NEO Observatory zich op Economische Verkenningen van regio’s. NEO Observatory stelt in samenwerking met TNO, de Vrije Universiteit Amsterdam en Ecorys jaarlijks de Economische Verkenning van de Metropoolregio Amsterdam (EVMRA) op. Ook heeft NEO Observatory een bijdrage geleverd aan de Economische Verkenningen van Rotterdam in 2016 en 2017.

Ten slotte worden economische structuren op een verdiepende manier onderzocht door te kijken naar de Samenhang tussen regio’s, aan de hand van regionale input-output relaties in de MRIO 2.0 van NEO Observatory (4.1). Deze zijn toegepast in onderzoeken naar de economische relaties tussen stad en haven in Amsterdam en Rotterdam. Vorig jaar leverde NEO Observatory daarnaast het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam (2016), in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenwerking met Gerlof Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies.