Regio’s

NEO Observatory richt zich op vragen over vernieuwing en ontwikkeling van de regionale economie. Regionale specialisaties, zichtbaar in clusters en samenhang tussen bedrijfstakken staan centraal in ons onderzoek. De unieke mix van economische specialisaties en andere vestigingsplaatsfactoren in een regio vormt de basis voor de regionale concurrentiekracht en groeipotentie van de regio.

Wij richten ons op regionaal economische verkenningen op de korte en lange termijn, kosten-baten studies van investeringsprojecten, economische effectstudies en analyse van de economische structuur van regio’s. Daarnaast monitoren we de regionale concurrentiekracht en economische prestaties van regio’s met het brede welvaartsbegrip als uitgangspunt. We volgen hierbij allerlei vestigingsplaatsfactoren die een regio aantrekkelijk maken voor bedrijven en bewoners, zoals toegevoegde waarde, aanbod van technisch personeel, inkomensongelijkheid, aanbod van infrastructuur, toerisme, luchtkwaliteit en innovatiecapaciteit.

De volgende publicaties zijn voorbeelden van projecten over Regionaal Economische Verkenningen door NEO Observatory:

De Randstad Monitor in opdracht van de EU-vertegenwoordiging van de vier Randstedelijke provincies in Brussel. In 2017 is de tiende editie verschenen. In deze publicatie wordt de ontwikkeling van de Randstad op het gebied van economie, innovatie, arbeidsmarkt, vastgoedmarkt, verkeer & vervoer, dataverkeer via internet exchanges etc. geplaatst in het perspectief van de twintig belangrijkste metropolen van Europa. Deze publicatie bevat ook informatie over deelgebieden van de Randstad. De Randstadvertegenwoordiging in Brussel heeft daarvan een publieksversie uitgebracht.

De Regiomonitor Economie in Transitie in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland in 2016 en 2017. De realisatie van doelstellingen van de regionale investeringsstrategie staat daarin centraal. De Economic Board Zuid-Holland heeft een samenvattende publieksversie uitgebracht. Daarnaast heeft NEO Observatory onderdelen van de regionale economie van de MRDH en de provincie Zuid-Holland nader onderzocht in de working papers Balans tussen industrie en diensten en Verkenning werkgelegenheidseffecten investeringsprogramma MRDH. Beide working papers zijn in 2016 gepubliceerd.

NEO Observatory stelt in samenwerking met TNO, de Vrije Universiteit Amsterdam en Ecorys jaarlijks de Economische Verkenning van de Metropoolregio Amsterdam (EVMRA) op.

Ook heeft NEO Observatory een bijdrage geleverd aan de Economische Verkenningen van Rotterdam in 2016, 2017 en 2018. In de recente editie is een analyse van het economisch herstel van Rotterdam gegeven. Ondanks de matige groei van de wereldhandel en de effecten van de lage olieprijs op het maritieme cluster in de regio, trokken de bestedingen van huishoudens en bedrijven aan. Hoogwaardige zakelijke diensten, ICT, en consumptieve diensten trekken de economische ontwikkeling van Rotterdam. Dit herstel vindt hoofdzakelijk plaats in het centrum van Rotterdam; het blijkt dat de stad twee snelheden heeft. Het verschil in groei in stad en regio verdient nadere aandacht van het beleid.

In samenwerking met Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies is een beeld opgesteld van de economische ontwikkeling van de provincie Utrecht. Daarbij is ook de regio Gooi en Vechtstreek en de Food Valley in beschouwing genomen: Utrecht+ Economisch Beeld. Uitgebreidere informatie en een uitwerking van deelregio’s van Utrecht+ vindt u hier.

De Kracht van Oost-Nederland (2016); een kwantitatieve analyse van de concurrentiepositie van Oost-Nederland in opdracht van de Provincies Gelderland en Overijssel.

Het onderzoek Rotterdam make IoT happen. The need for a transition of Rotterdam port and city towards the Third Industrial Revolution (2015), in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, brengt de gevolgen van de technologische ontwikkelingen van de 21e eeuw voor de regionale economie in beeld, met name de noodzaak van energietransitie in de Rotterdamse haven en stedelijke economie. Dit rapport is een voorstudie van de Roadmap Next Economy, die de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, geïnspireerd door Jeremy Rifkin en zijn team, heeft opgesteld. Een samenvatting van deze voorstudie is gepubliceerd in de Rotterdamse Economische Verkenning 2016.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, is in het rapport Verdienvermogen en aanpassingsvermogen van de Noordvleugel (2015) samen met Universiteit Utrecht (ESD2) een methodiek ontwikkeld voor het objectief meten van het verdienvermogen en aanpassingsvermogen van regionaal economische clusters, die is toegepast op de provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam.

Een hoofstukbijdrage aan het rapport Metropoolvorming: Kansen en opgaven (2014) en de artikelen De provinciale chemie van Zuid-Holland (2013) en De Randstad als groeimetropool (2007).

Ten slotte worden economische structuren op een verdiepende manier onderzocht door te kijken naar de Samenhang tussen regio’s, aan de hand van regionale input-output relaties in de MRIO 2.0 van NEO Observatory. Deze zijn toegepast in onderzoeken naar de economische relaties tussen stad en haven in Amsterdam en Rotterdam. Tevens leverde NEO Observatory een bijdrage aan het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam (2016), in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenwerking met Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies.