Sectoren

Locatiefactoren en het regionaal vestigingsklimaat hebben invloed op het verdienvermogen en de concurrentiekracht van verschillende sectoren. Voor de logistiek liggen de voordelen met name bij een goede bereikbaarheid van afzetmarkten. Innovatieve en creatieve bedrijven in de netwerkeconomie vestigen zich graag in elkaars nabijheid om maximaal te kunnen profiteren van de nieuwste ideeën en innovaties.

Wij brengen met onze instrumenten in beeld wat de regionale omvang en impact van een sector is, hoe clusters internationaal, regionaal en sectoraal verweven zijn en op welke markten zij actief zijn. Onderwerpen en sectoren waarover wij gepubliceerd hebben zijn regionale clusters, infrastructuur en economie, de creatieve industrie en bouwen en wonen:

 

Regionale Clusters

Naast de Economische Verkenning Metropoolregio Amsterdam (2017) in samenwerking met TNO, de Vrije Universiteit Amsterdam en Ecorys leverde NEO Observatory tevens een bijdrage aan de Economische Verkenningen van Rotterdam in 2016, 2017 en 2018. Meer informatie over deze verkenningen vindt u op deze site onder markten/regio’s.

De Regiomonitor voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)  is een jaarlijks project  waarvan de publieksversie op 19 juni 2017 is gepresenteerd op het InnovationQuarter Jaarevent 2017.

Ook het belang van kennis en creativiteit voor regionale clusters staat vaak centraal in het onderzoek, zoals in de Monitor Creatieve Industrie 2016 (2017), Kennis als economische motor (2009), Creativiteit komt met concentratie (2006) en het onderzoek naar de Creatieve industrie in Amsterdam (2005).

 

Infrastructuur en stedelijke economie

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland voerde NEO Observatory een scenario-analyse uit met behulp van een multiregionale input-outputtabel (MRIO) voor het project Toekomst voor het Maritieme Cluster Zuid-Holland. In deze toekomstverkenning staat de vraag centraal: Wat is nodig om het Maritieme Cluster in Zuid-Holland ook in de toekomst internationaal concurrerend te houden en hoe kunnen overheden, marktpartijen, kennis- en onderwijsinstellingen binnen de Maritieme Delta hierin voorzien? Deze opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Vereniging Deltametropool.

Het rapport Bouwstenen Stad en Haven Amsterdam; betekenis, ontwikkeling en toekomst van het NZKG voor de Metropoolregio Amsterdam (2016) in opdracht van de Gemeente Amsterdam en het Projectbureau Noordzeekanaalgebied, is geproduceerd in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit project is gericht op de structuur van goederenstromen voor het NZKG en de toegevoegde waarde per goederenstroom voor de MRA. De uitkomsten zijn gepresenteerd op het NVB Binnenvaartcongres in Amsterdam in Pakhuis De Zwijger.

Het rapport Rotterdam make IoT happen. The need for a transition of Rotterdam port and city towards the Third Industrial Revolution (2015) werd opgesteld in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze studie gaat over de betekenis van de Next Economy voor stad en haven van Rotterdam, in het bijzonder over de gevolgen van de energietransitie. Dit rapport was een voorstudie ten behoeve van de Roadmap Next Economy, geïnspireerd door Jeremy Rifkin en zijn team. Het project bouwde onder andere voort op het project Koersen op de toekomst; samenhang stad en haven Rotterdam in 2040 (2015), Rotterdam werkt zo (2002) en Van Mainport naar Wereldstadhaven (2010) over de strategische relatie tussen de haveneconomie en de Rotterdamse stedelijke economie.

De economische betekenis en toekomstige ontwikkeling van Schiphol is tevens verschillende malen onderwerp geweest van soortgelijke analyses zoals de Economische Effecten Schiphol en de Maatschappelijk-economische analyse mainport Schiphol. Voorts zijn de economische betekenis van zeevaart, het goederenvervoer over de weg, de doorvoer door Nederland, de Kanaalzone Gent-Terneuzen en de A2 onderwerp van onderzoek geweest.

Over de toekomst van de luchtvaart en Schiphol heeft Walter Manshanden samen met Menno Huijs een artikel in Het Financieele Dagblad geschreven. Aanleiding daarvoor was een reportage van Zembla (Vliegveld Nederland), waarin zij beiden aan het woord komen. Naar aanleiding daarvan heeft het vaktijdschrift De Ingenieur Walter Manshanden geïnterviewd over de snelle groei van de luchtvaart.

 

Creatieve Industrie

In samenwerking met de Hogeschool Rotterdam voert NEO Observatory een kwantitatieve analyse uit naar het Beroepsperspectief van de afgestudeerden van de opleiding Communicatie & Multimedia design.

In maart 2017 publiceerden Olaf Koops van NEO Observatory, Paul Rutten van Paul Rutten Onderzoek/Creating 010 (Hogeschool Rotterdam) en Frank Visser van Stichting Immovator, de Monitor creatieve industrie 2016. Deze data analyse beschrijft de economische ontwikkelingen in de creatieve industrie en ICT in de top-10 steden in Nederland. Het rapport beschrijft onder meer hoe de creatieve industrie en ICT substantieel hebben bijgedragen aan het economisch herstel in Nederland.

Daarnaast is een economische analyse van de creatieve industrie uitgewerkt voor de gemeente Sittard-Geleen (Creatieve Industrie Sittard-Geleen (2016)) in samenwerking met Paul Rutten Onderzoek.

De Games Monitor (2015) werd mogelijk gemaakt door het programma Growing Games, een samenwerkingsverband tussen Dutch Game Garden, Dutch Games Association, Control Magazine, Economic Board Utrecht, en onderzoek partners TNO en NEO Observatory.

Ook is Olaf Koops onderdeel van de klankbordgroep voor het CBS onderzoek naar de ontwikkeling van een Satellietrekening Cultuur.

Bekijk tenslotte de hoofdstukbijdragen Creatieve kruisbestuivingen (2013) en Creativiteit komt met concentratie (2005).

 

Bouwen en Wonen

In het verleden hebben de onderzoekers van NEO Observatory jaarlijks prognoses voor de Bouwsector opgesteld en onderzoek gedaan naar de betekenis van Sloop en vervangende nieuwbouw voor stedelijke vernieuwing.

Voor de BouwKennis BusinessClub is in november 2016 nog een actualisatie gepresenteerd van de Bouwprognoses 2017-2022. Walter Manshanden is tevens vaste columnist in BouwKennis Kwartaalvisie. BouwKennis verzorgt strategische marketinginformatie voor de bouwketen.

Tenslotte heeft NEO Observatory verschillende artikelen over Bouwen en Wonen gepubliceerd, zoals De onvolwassen woningmarkt; een economische beschouwing (2006) en over cycli in de bouwproductie To boom or not to boom.