Over NEO Observatory

logobigNetherlands Economic Observatory richt zich op regionaal en sectoraal economisch onderzoek op een overwegend kwantitatieve basis. NEO Observatory is een spin-off van TNO in Delft. Wij onderhouden, ontwikkelen en integreren broncijfers van instituten als het Centraal Bureau voor de Statistiek, Centraal Planbureau en Eurostat tot hoogwaardige data over regio’s, sectoren en economische vernieuwing. Onze opdrachtgevers zijn overheden, semi-overheden en branche organisaties. Voorbeeldstudies zijn regionaal economische verkenningen op korte en lange termijn, in kosten-baten studies van investeringsprojecten en analyses van de economische structuur van een regio of sector. Een overzicht van alle publicaties van NEO Observatory vindt u hier.