Visie, missie en kernwaarden

Verhoging van welvaart in den brede is een algemeen maatschappelijk doel. Mensen en bedrijven zijn niet alleen beter af als er meer geld verdiend wordt, maar ook als er voldoende werkgelegenheid, ondernemerszin, cultuur, opleidingen en schone lucht is. In deze visie staat het creëren van maatschappelijke waarde centraal. Hier ligt een belangrijke taak voor overheden omdat de markt er door verschillende vormen van marktfalen er niet in slaagt deze doelstellingen te realiseren.

De missie van NEO Observatory is om onze opdrachtgevers en hun maatschappelijke omgeving te informeren, adviseren en inspireren over de ontwikkeling en het creëren van maatschappelijke welvaart en welzijn.

Onze kernwaarden zijn dat:

  • maatschappelijke waarden centraal staan;
  • gebruikte data openbaar en toegankelijk zijn;
  • samenspraak overtuigt; en
  • het delen van conclusies bijdraagt aan welvaart en welzijn in de regio of sector.