Nieuwe Kuip kan zo veel meer voor Zuid betekenen

In een opiniestuk gepubliceerd op 1 april in het Rotterdams Dagblad, gaf NEO Observatory’s Olaf Koops aan dat met name de verkeersplannen in relatie tot de bouw van de nieuwe Kuip in Rotterdam-Zuid verbeterd moeten worden. Daarnaast vraag hij zich af waarom er niet goed gekeken is naar de potentiële effecten van het plan voor de grote opgaven voor de omliggende wijken in Feijenoord, zoals werkloosheid, schooluitval, criminaliteitsbestrijding en de woonkwaliteit. Het ontbreekt aan ambitie om het gebied rond de nieuwe Kuip te verbinden met de rest van de stad en de Rotterdamse gemeenteraad maakt zich dan ook terecht zorgen over de mobiliteit rond ‘Feyenoord City’.

Geplaatst in Nieuws