Alle publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van verschillende projecten waar NEO Observatory bij was betrokken:

 

Regionaal economische verkennningen

In opdracht van regionale overheden is NEO Observatory betrokken bij periodieke verkenningen van grootstedelijke regio’s:

Regiomonitor Economie transitie 2017

Rotterdamse Economische Verkenningen 2018

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2017

Randstad Monitor 2017

Economisch Beeld Utrecht+

Een nadere toelichting op deze rapporten vindt u hier.

 

NEO working paper series

Voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag schreef NEO Observatory Verkenning werkgelegenheidseffecten investeringen MRDH (2016) en Investeren voor groei in de MRDH; balans tussen industrie en diensten.

 

Roadmap Next Economy

In het kader van de Roadmap Next Economy ontwikkelde NEO Observatory een regionaal Sankey-diagram voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) (2016). Zo’n diagram laat zien hoeveel energie er in de regio wordt verbruikt en uit welke bronnen deze energie afkomstig is. De realisatie van de doelstellingen van de Roadmap Next Economy wordt in de Regiomonitor in beeld gebracht. Make IoT happen (2015), over de noodzaak van energietransitie in de Rotterdamse haven en stad, is opgesteld in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit rapport is een voorstudie ten behoeve van de Roadmap Next Economy.

 

De meerwaarde van ondergronds bouwen

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over ondergronds ruimtegebruik. Het COB organiseert daartoe jaarlijks het Flexival, een evenement waar ruimtelijke ordening en ondergronds bouwen worden besproken.

In 2017 en 2016 gaf NEO Observatory op het Flexival presentaties getiteld ‘Waardedenken bij Haagse tramtunnel’ (2017) en Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) ondergronds ruimtegebruik.

Daarnaast leverde NEO Observatory een hoofdstukbijdrage aan het rapport Meerwaarde met de ondergrond – inzichten en ervaringen vanuit de carrousel ondergrond en ordening (2016) en zijn zij momenteel betrokken bij het COB-project Waarde van ondergronds bouwen.

 

Bouwprognoses

NEO Observatory presenteerde prognoses over de woningbouw 2017 op een netwerkbijeenkomst van Bouwkennis.

 

Innovatie

Tenslotte hebben Olaf Koops en Walter Manshanden bijdragen geleverd aan tal van TNO projecten op het gebied van innovatie:

 

Overzicht publicaties Walter Manshanden

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle publicaties en activiteiten van Walter Manshanden.

 

Overzicht publicaties Olaf Koops

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle publicaties en activiteiten van Olaf Koops.