Overzicht alle publicaties NEO Observatory

2018

Rutten, P. en O. Koops (2018), Rotterdam Monitor Creatieve Industrie 2018 – Ontwikkelingen in creatieve industrie en informatie en communicatietechnologie. Rotterdam: Kenniscentrum Creating 010

Koops, O. (2018), Economische betekenis van festivalgerelateerde bedrijvigheid Front of House festivals, Rotterdam: NEO

Manshanden, W.J.J. (2018), Leren participeren. Participatie van lager opgeleiden in de MRDH en de regio Eindhoven. Rotterdam: NEO. Onderzoek in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Manshanden, W.J.J. en L. Bus (2018), Second opinion maatschappelijke kostenbatenanalyse ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport. Rotterdam: NEO/Leobus.nl. Onderzoek in opdracht van Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast

Manshanden, W., Koops, O. en G. Rienstra (2018), De flexibele kracht van de verhalenfabriek –  Hilversum en het Media Park in de digitale creatieve industrie van de Media Valley en Nederland. Rotterdam/Rijswijk: NEO/RBB

Bree, T. van, M. Chahim, H.F.L. de Groot, M.B.M. Lankhuizen, W.J.J. Manshanden A. Verkennis en S.Stellingwerf (2018), Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Platform Regionaal Economische Structuur

Manshanden, W.J.J. en O. Koops (2018), Regiomonitor 2018. Rotterdam: NEO

Rienstra, G., Rienstra, T., Manshanden, W. en O.Koops (2018), Verdieping Economisch Beeld De Ronde Venen. Rijswijk/Rotterdam: RBB/NEO

Rienstra, G., Rienstra, T., Manshanden, W. en O.Koops (2018), Verdieping Economisch Beeld U10. Rijswijk/Rotterdam: RBB/NEO

Manshanden, W., Koops, O., Van Oort, F. en J. van Haaren (2018), Rotterdam centrum aanjager van de regionale economie. In: Economische Verkenning Rotterdam 2018, Rotterdam: aantrekkelijke stad. Rotterdam: Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam

 

2017

Rienstra, G., Manshanden, W., Koops, O., Tordoir, P. en E. Stam (2017), Utrecht+ Economisch Beeld, de huidige economische situatie in de provincie Utrecht+. Utrecht: Provincie Utrecht

Manshanden, W.J.J. en O. Koops (2017), Randstad Monitor 2016; De Top-20 van Europese grootstedelijke regio’s 1995-2016. Rotterdam: NEO

Manshanden, W.J.J. en O. Koops (2017), Regiomonitor Economie in transitie. Rotterdam: NEO

Rutten, P.W.M, O. Koops en F. Visser (2017), Monitor Creatieve Industrie 2016. Hilversum: iMMovator

Koops, O. (2017), Achtergronddocument Energievisie Hellendoorn 2020: Indicatoren voor het monitoren van de CO2 uitstoot van Hellendoorn. Rotterdam: NEO

Manshanden, W.J.J. en O. Koops (2017), Inzetten op verbreding economische structuur. In: EVR 2017 Stad in verandering. Rotterdam: Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam

Rutten, P., Voskuyl, I. en O. Koops (2016), CMD Rotterdam alumnimonitor 2016 – Next Skills and IoT: Professionals voor de Next Economy. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam

Koops, O. en W. Manshanden (2017), Welvaart als Water; de bijdrage van Hoogheemraadschap van Delfland aan de economische kernopgaven van MRDH. Rotterdam: NEO Observatory

Bree, T. van, M. Chahim, H.F.L. de Groot, J. de Koning, M.B.M. Lankhuizen, W.J.J. Manshanden en S.Stellingwerf (2017), Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2017. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Platform Regionaal Economische Structuur

Manshanden, W. (2017), Een pleidooi voor de metropool. Recensie van Zef Hemel (2016). De toekomst van de stad; een pleidooi voor de metropool. Rotterdam: Archined (www.archined.nl/2017/03/een-pleidooi-voor-de-metropool)

 

2016

Manshanden, W., O. Koops en B. Kuipers (2016), Roadmap Next Economy MRDH – Indicatoren nulmeting en verkenning werkgelegenheidseffecten. Rotterdam: NEO/EUR

Koops en W.J.J. Manshanden (2016), Verkenning werkgelegenheidseffecten investeringsprogramma MRDH. Rotterdam: NEO Observatory

Rutten, P., Voskuyl, I. en O. Koops (2016), CMD Rotterdam alumnimonitor 2016 – Next Skills and IoT: Professionals voor de Next Economy. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam

Kuipers, B., W. Manshanden en O. Koops (2016), Scenario’s voor het maritieme cluster in Zuid-Holland. Rotterdam: EUR/NEO

Verweij, K. en O. Koops (2016), Economische impact van logistieke activiteiten in Noord-Brabant. Nijmegen/Rotterdam: Buck Consultants International/NEO Observatory

Manshanden, W.J.J. (2016), Investeren voor groei in de MRDH: balans tussen industrie en diensten. Rotterdam: NEO Observatory

Manshanden, W.J.J. en O. Koops (2016), Regiomonitor Economie en Bereikbaarheid. Rotterdam: NEO

Rutten, P.W.M en O. Koops (2016), Monitor Creatieve Industrie Sittard-Geleen. Haarlem/Rotterdam: Paul Rutten Onderzoek/NEO

Manshanden, W.J.J., O. Koops, B. Kuipers en O. de Jong (2016), Bouwstenen voor Stad en Haven; Betekenis, ontwikkeling en toekomst van NZKG voor de Metropoolregio Amsterdam. Rotterdam: NEO/EUR

Manshanden, W. en B. Kuipers (2016), Rotterdam na het fossiele tijdperk. In: Economische Verkenning Rotterdam 2016 Next Economy, Next city, pp 52-57. Rotterdam: Gemeente Rotterdam

Bree, T. van, M. Chahim, H.F.L. de Groot, M. van Huis,. M.B.M. Lankhuizen, W.J.J. Manshanden en C. Rodenburg (2016), Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2016. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Platform Regionaal Economische Structuur

Koops, O, T. Bakker, en J. Esmeijer (2016). Facts and figures of the Dutch games industry 2015, In: Games Monitor 2015. Utrecht: Dutch Games Garden

 

2015

Kuipers, B. en W.J.J. Manshanden (2015). Rotterdam: Make IoT Happen. The need for a transition of  Rotterdam port and city  towards the  Third Industrial Revolution. Rotterdam: RHV, EUR/NEO

Olden, H. en O. Koops (2015), Verdienvermogen en aanpassingsvermogen in de Noordvleugel – Het identificeren van regionale koplopers. Utrecht/Rotterdam: ESD2/NEO