Overzicht alle publicaties Olaf Koops

 

Publicaties NEO Observatory

2018

Rutten, P. en O. Koops (2018), Rotterdam Monitor Creatieve Industrie 2018 – Ontwikkelingen in creatieve industrie en informatie en communicatietechnologie. Rotterdam: Kenniscentrum Creating 010.

Koops, O. (2018), Economische betekenis van festivalgerelateerde bedrijvigheid Front of House festivals, Rotterdam: NEO

Manshanden, W., Koops, O. en G. Rienstra (2018), De flexibele kracht van de verhalenfabriek –  Hilversum en het Media Park in de digitale creatieve industrie van de Media Valley en Nederland. Rotterdam/Rijswijk: NEO/RBB.

Manshanden, W.J.J. en O. Koops (2018), Regiomonitor 2018. Rotterdam: NEO

Rienstra, G., Rienstra, T., Manshanden, W. en O.Koops (2018), Verdieping Economisch Beeld De Ronde Venen. Rijswijk/Rotterdam: RBB/NEO

Rienstra, G., Rienstra, T., Manshanden, W. en O.Koops (2018), Verdieping Economisch Beeld U10. Rijswijk/Rotterdam: RBB/NEO

Manshanden, W., Koops, O., Van Oort, F. en J. van Haaren (2018), Rotterdam centrum aanjager van de regionale economie. In: Economische Verkenning Rotterdam 2018, Rotterdam: aantrekkelijke stad. Rotterdam: Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam.

 

2017

Rienstra, G., Manshanden, W., Koops, O., Tordoir, P. en E.Stam (2017), Utrecht+ Economisch Beeld, de huidige economische situatie in de provincie Utrecht+. Utrecht: Provincie Utrecht.

Manshanden, W.J.J. en O. Koops (2017), Regiomonitor Economie in transitie. Rotterdam: NEO

Rutten, P.W.M, O. Koops en F. Visser (2017), Monitor Creatieve Industrie 2016. Hilversum: iMMovator.

Manshanden, W.J.J. en O. Koops (2017), Randstad Monitor 2016; De Top-20 van Europese grootstedelijke regio’s 1995-2016. Rotterdam: NEO

Manshanden, W.J.J. en O. Koops (2017), Inzetten op verbreding economische structuur. In: Economische Verkenning Rotterdam 2017, Stad in verandering. Rotterdam: Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam.

Koops, O. en W. Manshanden (2017), Welvaart als Water; de bijdrage van Hoogheemraadschap van Delfland aan de economische kernopgaven van de MRDH. Rotterdam: NEO Observatory

Koops, O. (2017), Achtergronddocument Energievisie Hellendoorn 2020: Indicatoren voor het monitoren van de CO2 uitstoot van Hellendoorn. Rotterdam: NEO.

Rutten, P., Voskuyl, I. en O. Koops (2016), CMD Rotterdam alumnimonitor 2016 – Next Skills and IoT: Professionals voor de Next Economy. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

 

2016

Manshanden, W.J.J. en O. Koops (2016), Regiomonitor Economie en Bereikbaarheid. Rotterdam: NEO.

Koops en W.J.J. Manshanden (2016), Verkenning werkgelegenheidseffecten investeringsprogramma MRDH. Rotterdam: NEO Observatory.

Koops, O, T. Bakker, en J. Esmeijer (2016). Facts and figures of the Dutch games industry 2015, In: Games Monitor 2015. Utrecht: Dutch Games Garden.

Rutten, P.W.M en O. Koops (2016), Monitor Creatieve Industrie Sittard-Geleen. Haarlem/Rotterdam: Paul Rutten Onderzoek/NEO.

Manshanden, W.J.J., O. Koops, B. Kuipers en O. de Jong (2016), Bouwstenen voor Stad en Haven; Betekenis, ontwikkeling en toekomst van NZKG voor de Metropoolregio Amsterdam. Rotterdam: NEO/EUR

Verweij, K. en O. Koops (2016), Economische impact van logistieke activiteiten in Noord-Brabant. Nijmegen/Rotterdam: Buck Consultants International/NEO Observatory.

Kuipers, B., W. Manshanden en O. Koops (2016), Scenario’s voor het maritieme cluster in Zuid-Holland. Rotterdam: EUR/NEO.

Manshanden, W., O. Koops en B. Kuipers (2016), Roadmap Next Economy MRDH – Indicatoren nulmeting en verkenning werkgelegenheidseffecten. Rotterdam: NEO/EUR.

 

2015

Olden, H. en O. Koops (2015), Verdienvermogen en aanpassingsvermogen in de Noordvleugel – Het identificeren van regionale koplopers. Utrecht/Rotterdam: ESD2/NEO.

 

Overige publicaties en artikelen

Koops, O. (2017), Nieuwe Kuip kan zo veel meer voor Zuid betekenen. In: Algemeen Dagblad 25 maart 2017.

Werksma, H. en O. Koops (2016), Waardecreatie met de ondergrond. In: Meer-waarde met de ondergrond – inzichten en ervaringen vanuit de Carrousel Ondergrond en ordening. Delft: COB.

Manshanden, W. en O. Koops (2015), EIB vlucht vooruit. In: Financieel Dagblad 24 oktober 2015.

Goudriaan, R. en O. Koops (2015), Eigen inkomsten geen panacee voor bezuinigingen. In: Boekman 103 Wie geeft er aan cultuur?. Amsterdam: Boekmanstichting.

Jonkhoff, W., O. Koops en W.J.J. Manshanden (2013), De provinciale chemie van Zuid Holland. In: Economisch Statistische Berichten, vol.98, pp. 340-343

Nieuwenhuis, O., en O. Koops (2013), Creatieve kruisbestuivingen. In: Boekman 97, De Staat van Cultuur. Amsterdam: Boekmanstichting.

Rutten, P.W.M. en O. Koops (2013). Creatieve Industrie: historie, definitie en economisch belang. In: Jaarboek ICT en samenleving 2013.

Koops, O. en W. Manshanden (2010), Een terugblik op vooruitkijken voor de bouwsector. In: Real Estate Research Quarterly Vol 9, nr 4. pp 13-18.

Heyndrickx, C., Koops, O. and O. Ivanova (2010), The TIGER model: Application of detailed passenger and freight transport in a regional CGE setting. ERSA Congress paper August 19-23 2010 Jonkoping Sweden

Ivanova, O., O. Koops en W. Jonkhoff (2009), Regional economic effects of flooding. ERSA Congress paper, August 2009. Lodz, Poland

Van Oort, F., M. Traa, S. Declerck en O. Koops (2006), Ruimtelijke concentratie in de detailhandel. In: Real Estate Research Quarterly Vol 5, nr 2. pp 9-17.

Manshanden, W., W. Jonkhoff en O. Koops (2006), Oude ruimte, nieuwe economie. In: Schrijnen, P. (2006), Plandag 2006 – Nieuwe ruimte nieuwe economie.

Van Dinteren, J.H.J., Koops, O. (2005), Rekenen aan werklocaties, Real Estate Magazine volume 41.

Muskens, A.C., en O. Koops (2004), REGINA: Model for economic growth for Dutch Regions. In: Van Oort, F, Thissen, M. & L. van Wissen eds. (2004), A survey of spatial-economic planning models in the Netherlands. Theory, application, and evaluation. Rotterdam: NAi Publishers.

Den Blanken, M. en O. Koops (2004), Creativiteit en innovatie in de lokale economie. In: Ernste, H. en F. Boekema (2004), De cultuur van de lokale economie, de economie van de lokale cultuur. Assen: Van Gorcum.

 

Selectie van TNO Publicaties (2002-2015)

Poliakov, E. en O.Koops (2015), International comparison of The Netherlands with respect to the decomposition of BERD intensity and trade competitiveness. Delft: TNO.

Manshanden, W.J.J.,  O. Koops, T. van Bree (2015), Economische Verkenningen Utrecht 2015. Delft: TNO.

Nunen, A. van,  A. van der Giessen, O. Koops en O. Nieuwenhuis (2015),  Monitor Cross-overs Creatieve industrie. Delft: TNO.

Bakker, T., N. Huijboom, O. Koops, et al. (2015), CONCRETE – connecting creative technologists. Delft: TNO.

Mulder, G., O. Koops, V. Kamphuis, M. Willems, S. de Vos-Effting, T. Dijkmans en R. Donkervoort (2015), Vervangende nieuwbouw. Delft: TNO.

Koops, O.,  C. Montalvo, L. Seiffert, en G. Mulder (2015), Societal trends towards 2030 for the maritime sector.  FP7 Maritime Europe Strategy Action.

Manshanden, W., M. de Heide, O. Koops, T. van der Horst (2014), De Staat van Nederland Innovatieland 2013. R&D: impuls voor economische groei. Delft/Den Haag: HCSS/TNO

Veenstra, A. van en O. Koops (2014), De Haagsche School – In tien punten naar een lerende economie. Delft: TNO.

Van der Giessen, A., G. Gijsbers, O. Koops en F. van der Zee (2014), Economische analyse van de Nederlandse biotechnologiesector. Delft: TNO.

Manshanden, W. et al. (2014). De Top-20 van Europese grootstedelijke regio’s 1995-2012; Randstad Holland in internationaal perspectief (De Randstad Monitor). Delft: TNO.

Rutten, P.W.M, O. Koops en F. Visser (2014), Monitor Creatieve Industrie 2014. Hilversum: iMMovator.

Koops, O. en R. Vogel (2014), Quick Scan Instroom Beroepservaringperiode 2014, Delft: TNO.

Esmeijer, J., S. Huveneers, O. Koops en J. Ypma (2013),  ICT-innovatie in het MKB – quick scan sectoren, Delft: TNO.

Verweij, K., O. Koops, et al. (2013), Monitor Logistiek Sectorhuis – De economische waarde van logistieke activiteiten in Nederland. Nijmegen/Delft: BCI/TNO.

Koops, O., O. Nieuwenhuis, M. Ooms, en M. Wermuth (2013), Cross Media Monitor Curaçao. Delft: TNO.

Koops, O., Van der Zee, F. en T. Bulavskaya (2013) Pilot crossovers topsector HTSM. Delft: TNO.

Van der Zee, F., en O. Koops (2013), Actualisering kengetallen topsector HTSM Delft: TNO.

Koops, O. en T. van der Horst (2013), Technologieclusters in Delft, Delft: TNO.

Koops, O. (2012), Economische omvang en samenstelling van high-tech instrumentatie in Zuid-Holland, Delft: TNO.

Van der Zee, F., O. Koops, E. Rietveld en M. de Heide (2012), De economie van optomechatronica. Een verkenning van de markt en de impact van nieuwe technologie. Delft: TNO.

Koops, O. en T. Bachet (2012), De Nederlandse gamesindustrie in cijfers. In: Gamesmonitor 2012. Utrecht: TFI/DGG

Manshanden, W., T. van Bree, E. Rietveld, O. Koops en F. van der Zee (2012), Economische Verkenningen Regio Utrecht. Delft: TNO.

Koops, O. en T. van Bree (2011), Economische verwevenheid topsectoren. Delft: TNO.

Manshanden, W., W. Jonkhoff en O. Koops (2011), Bouwprognoses 2011-2016. TNO: Delft.

Koops, O., W. Manshanden en F. van der Zee (2011), Vormgeving verder op de kaart; de positie en het economisch belang van de creatieve industrie en vormgeving in Nederland. Delft: TNO.

Koops, O., M. Roso, P. Rutten en F. Visser (2010), Cross media monitor 2010 – Cross media in cijfers. Hilversum: iMMovator.

Koops, O., W. Jonkhoff en A. Bouman-Eijs (2010), Ontwikkelingen in de woningvoorraad in Nederland, de G31-steden en de 40 krachtwijken in 2009. Delft: TNO.

Rutten, P.W.M. Koops, O., & Roso, M. (2010). Creatieve industrie in de SBI 2008 bedrijfsindeling. Leiden/Delft: TNO notitie.

Reijs, T., M. Roso, O. Koops, E. Rietveld en P. Rutten (2010), Creatieve bedrijvigheid in de regio Tilburg. Zoeken naar de T-factor. Delft: TNO.

Posthumus, B., Koops, O., Rijken, M., Mayer, M., Diaz-Lopez, F. en M. Boen-Leo (2010), Economic impact of IPv6 in the Netherlands, TNO Delft

Koops, O. en W. Manshanden (2010), Toekomstige vraag naar arbeid in de Haven Amsterdam; heroverweging van aannames en uitkomsten, TNO Delft.

Roso, M., T. Reijs, O. Koops, A. Leurdijk en P. Rutten (2009), De audiovisuele sector in Noord-Brabant. TNO: Delft.

Manshanden, W.J.J.,  O. Koops, T. van Bree, K. Vanherle, C. Heyndrickx, J. van Brussel, F. van der Zee (2008), Strategische welvaartseffecten Kanaalzone Gent-Terneuzen. Delft: TNO

Koops, O., Jonkhoff, W., Vrouwenvelder, T., Rietveld, E., and O.Ivanova (2008), Ruimtelijk-economische effecten van overstromingen, Position paper TNO Bouw en Ondergrond, Delft: TNO.

Jonkhoff, W., O. Koops, R. van der Krogt, G. Oude Essink en E. Rietveld (2008), Economische effecten van klimaatverandering – overstroming en verzilting in scenario’s, modellen en cases. Delft: TNO.

Kuipers, B., W. Manshanden, O. Koops, C. Verweij, J. Veldhuis, F. Rosenberg en E. Schouten (2007), Maatschappelijk-economische analyse mainport Schiphol. Delft/Amsterdam: TNO/SEO

Bleumink, F. van der Zanden, W. Manshanden, O. Koops, M. Snelder, J. Veldhuis, C. Koopmans, F. Rosenberg en R. Lieshout (2006), Economische effecten Schiphol. Amsterdam/Delft/Nijmegen: SEO/TNO/BCI

Snelder, M., O. Koops, O. Ivanova en L. Tavasszy (2008), Indirecte effecten KBA Schiphol-Amsterdam-Almere. Delft: TNO.

Manshanden, W., W. Jonkhoff en O. Koops (2007), Randstad Holland is een keuze; een analyse van de regionale economie. Delft: TNO.

De Bruijn, P., O. Koops en J. Muskens (2005), A2: samenhang in dynamiek. Delft: TNO.

Manshanden, W. en O. Koops (2005), Sloop en nieuwbouw in Nederlandse stadswijken; ontwikkeling en effecten. Delft: TNO.

Rutten, P., W. Manshanden M. Den Blanken, P. de Bruijn en O. Koops (2005), Vormgeving in de Creatieve Economie. Delft: TNO.

Koops, O. en W. Manshanden (2005), Typologie van gemeenten naar urbanisatiegraad. Delft: TNO.

Rutten, P., Manshanden, W., Muskens, J., & Koops, O. (2004). De creatieve industrie in Amsterdam en de regio. Delft: TNO Strategie, Technologie en Beleid.

Manshanden, W., O. Koops, S. Newrly en Y. de Kluizenaar (2003), Vernieuwing van de woningvoorraad; sloop en vervangende nieuwbouw in detail. Delft: TNO.