Prognoses woningbouw 2019-2024

In 2018 heeft de woningbouw een niveau bereikt dat beantwoordt aan de maatschappelijke doelstelling van 75.000 extra woningen. Inmiddels zwakt de conjunctuur af naar een gemiddeld tempo. Het aantal gereed gemelde nieuwbouwwoningen komt in 2019 en 2020, in een scenario zonder de gevolgen van de PAS-uitspraak, uit op 72 en 69 duizend woningen. In 2024 komt het aantal gereed meldingen uit op 69 duizend. Door de toegenomen waarde van woningen en het verdelen van productie over de tijd daalt de productiewaarde nauwelijks in een normaal scenario. Door de PAS-uitspraak ontstaat er echter een forse neerwaartse schok in de vergunningverlening en productie van nieuwe woningen. Dit wordt op termijn slechts weer deels weer ingehaald indien de vergunningverlening door effectieve maatregelen weer op gang komt. De productiecapaciteit van de bouwsector past namelijk vertraagd aan. Dit blijkt uit de Prognoses woningbouw 2019-2024 die in opdracht van het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NEO Observatory zijn opgesteld.

Geplaatst in Nieuws