Regiomonitor 2018

De nieuwste Regiomonitor 2018 van NEO Observatory laat een gunstige economische ontwikkeling in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zien. De economische groei trekt in Zuid-Holland (gemiddeld 2,2 procent over 2014-’17) en de MRDH in ongeveer hetzelfde tempo aan als landelijk (2,3 procent). Recent trekt ook de werkgelegenheid flink aan en is de werkloosheid in Zuid-Holland flink gedaald van 8,3 procent in 2014 naar 5,5 procent in 2017. Het verschil tussen de werkloosheid in Nederland en Zuid-Holland neemt in recente jaren af; vooral lager en middelbaar opgeleiden vinden werk. Positief is dat de huidige groei wordt gedragen door consumptieve diensten en specialistische diensten als ICT en media. De regionale economie diversificeert en deelt mee in de huidige hoogconjunctuur. Gezien de sterke ontwikkeling van de innovatieve clusters (hotspots) bij de universiteiten zoals YES!Delft, is extra ruimte voor groei in de vorm van vastgoed en financiering voor nieuwe en groeiende bedrijven cruciaal. Een volledig beeld van de ontwikkeling van economie en arbeidsmarkt, energie & duurzaamheid, innovatie, bereikbaarheid en attractiviteit in de MRDH en de overige deelgebieden van Zuid-Holland vindt u in deze jongste Regiomonitor 2018 die in opdracht van de MRDH en de provincie Zuid-Holland is opgesteld.

Geplaatst in Nieuws