Regioverkenning 2019 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Op vrijdag 13 december 2019 heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag haar Jaarevenement in Spijkenisse gehouden. Op deze bijeenkomst zijn de uitkomsten van nieuw onderzoek in opdracht van de MRDH gepubliceerd: de Regioverkenning 2019 van NEO Observatory en de Erasmus Universiteit Rotterdam, Tijd voor de Toekomst over de beleidsthema’s van de MRDH en factsheets voor elke gemeente. De nieuwe Regioverkenning 2019 bracht groei op basis van agglomeratievoordelen aan het licht: economische groei op basis van concentratie van wonen, werken en voorzieningen, kennis, en op de toplocaties in samenhang met hoogwaardig openbaar vervoer. “Ontsluiting via OV is essentieel”, aldus Manshanden: “Het komt erop aan bedrijven, kennisinstellingen én woningen met snel openbaar vervoer te verbinden. In de eerste plaats vraagt dit om versterkte verbindingen op de lijn Den Haag-Delft-Dordrecht. Hier zit de grote groei en loopt het openbaar vervoer tegen zijn grenzen aan. Daarnaast is het essentieel de omliggende regio goed op de centrale as aan te sluiten. Ook dat is een voorwaarde voor verdere economische groei, welvaart en welzijn in de hele Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Goed voor de economie, voor de sociale verbindingen én duurzaam: meer OV leidt tot geringer energieverbruik van het verkeer.” Lees ook het nieuwsbericht dat de MRDH uitbracht op de website van de MRDH; daar treft u ook de genoemde rapporten en factsheets aan.

 

Geplaatst in Nieuws