Review Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050: luchtvaart als privaat belang

Onlangs heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na enig uitstel de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 ‘verantwoord vliegen naar 2050’ uitgebracht. Op verzoek van de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast te Rotterdam hebben NEO Observatory en LeoBus.nl een review van deze ontwerpnota opgesteld. Er is onder andere geconstateerd dat de geprojecteerde groei van de luchtvaart tot 2050 voortzetting van het lange termijn groeipad met ruimte voor meer is. Sturing van de luchtvaart door middel van beprijzing en/of hoeveelheidsbeperking wordt losgelaten en wordt overgelaten aan overleg tussen, met name, de Schiphol Group NV en belanghebbenden in de regio. Dit bestuursmodel wordt als ‘groeiverdienmodel’ aangeduid. Regionale overheden (gemeente, provincie) hebben een uitvoerende en adviserende rol in dit model. Hoewel de huidige kennisbasis voor het vormen van beleid toereikend is, stelt de nota desondanks dat er aanvullingen nodig zijn op de MKBA. De uitkomsten van de review zijn in lijn met de recente Toets economische effecten PlanMER 2019 ten behoeve van de Ontwerp-Luchtvaartnota door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

 

Geplaatst in Nieuws