Rotterdamse economie sterk door de corona-crisis, maar energietransitie maakt haast door Oekraïne-oorlog.

Rotterdam, 8 maart 2022

De Rotterdamse economie heeft de corona-epidemie uitstekend doorstaan. Vergeleken met de nationale economie en eerdere verwachtingen viel de krimp van het bruto regionaal product mee in Rotterdam-Rijnmond. De sectorstructuur, gevolgd door de financiële steunmaatregelen, zijn daar grotendeels debet aan. De consumentendiensten in Rotterdam ontwikkelden zich positief tot 2020, maar vormden nog geen groot aandeel van de stedelijke economie. Het massa-toerisme, stilgevallen door restricties in de luchtvaart, ontbreekt er. De zakelijke diensten, waaronder ICT, ontwikkelden zich er positief. De werkloosheid in Rotterdam is in 2021 tot een laag niveau gekomen. De vacaturegraad is er verder sterker gestegen. Bij elkaar is het beeld dat de grenzen van de productiecapaciteit ook in Rotterdam in zicht komen. De financiële maatregelen om de economie te ondersteunen hebben effect gehad, maar de afruil is dat de inflatie en vraag naar arbeid sterk zijn opgelopen. Voor de aankomende energietransitie, reeds in 2021 geadresseerd in de Groeiagenda Zuid-Holland, treden daar knelpunten op die om gericht beleid vragen. Herinrichten van de arbeidsmarkt, in het bijzonder een herwaardering van praktische opleidingen met vaste contracten in het vooruitzicht, is onvermijdelijk. Meer informatie vindt u op de website van de EVR2022 – leest u ook de andere artikelen in deze editie van de EVR2022.

Althans, dit was het beeld voor de Oekraïne-oorlog en de boycot van Rusland. Dit drijft de prijzen van fossiele brandstoffen, granen en zonnebloemolie sterk op en vormen een systeemschok,  vergelijkbaar met de eerste oliecrisis uit 1973. Inflatie doet de koopkracht krimpen en renteverhogingen zijn aanstaande. De energietransitie is niet langer vrijblijvend, maar onvermijdelijk. De Groeiagenda Zuid-Holland, een opmaat voor herstel en vernieuwing na de coronacrisis, heeft sterk aan urgentie gewonnen. Investeringen in de structuur van de Rotterdamse economie zijn met het oog op de energietransitie nu noodzakelijk.

Geplaatst in Nieuws