Rotterdamse economie op weg naar herstel

Rotterdam, 9 maart 2021 

De corona-uitbraak veroorzaakt een kortstondige maar forse krimp van het bruto regionaal product van Rijnmond. Er liggen geen structurele onevenwichtigheden in de economie ten grondslag aan de crisis. In de tweede helft van 2021 treedt gematigd herstel op. Dit is te lezen in een essay van de Erasmus Universiteit en NEO Observatory in de Economische Verkenning Rotterdam 2021 die vandaag is uitgebracht. De kracht van het herstel is onzeker, hangt af van het verdere verloop van de pandemie, het uithoudingsvermogen van ondernemers en de gedragsveranderingen van consumenten. In deze economische verkenning gaan wij uit van de basisraming voor de Nederlandse economie van het Centraal Planbureau (CPB) uit november 2020. De krimp die voor Rijnmond is voorzien in 2020 (-4,8%) is beperkter dan het CBS nu rapporteert (-3%), maar een deel van de krimp is gemaskeerd door maatregelen van de overheid. Het is ook een beperkter krimp dan de grote recessie van 2009 (-7,3%). Juist de consumentendiensten en de horeca, één van de dragers van de economie van Rotterdam in de afgelopen hoogconjunctuur, is sterk getroffen, maar deze herstelt naar verwachting. Daarnaast werken vraaguitval van fossiele brandstoffen, in het bijzonder aardolie, structureel door in de regionale economie. Het herstel op middellange termijn wordt daardoor vertraagd. Investeringen in de structuur van de Rotterdamse economie zijn noodzakelijk. Meer informatie vindt u op de website van de EVR2021 – leest u ook de andere artikelen in de EVR2021!

Geplaatst in Nieuws