Second opinion LeoBus.nl en NEO Observatory: Groei luchtvaart negatief voor welvaart en welzijn in Nederland

Op verzoek van de SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) hebben LeoBus.nl en NEO Observatory een second opinion over de Verkennende Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Beleidsalternatieven Nederlandse Luchtvaart van Decisio/SEO uit 2018 opgesteld. Al onze kanttekeningen bij de MKBA tezamen geeft welvaartsaldi, die nagenoeg omgekeerd zijn aan de uitkomsten in de MKBA. Volgens onze second opinion zijn in de MKBA met name de effecten voor de reizigers door de te hoge reistijdwaardering overschat en met name de klimaateffecten door de te hoge disconteringsvoet onderschat. De ticketprijseffecten zijn in de MKBA eveneens in hoge mate overschat, doordat niet consequent het residentiebeginsel – alleen de baten voor Nederlandse reizigers en voor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen tellen mee in een nationale welvaartsanalyse – in de MKBA is toegepast. Tevens is geen rekening gehouden met toekomstige grootschalige woningnieuwbouw in Flevoland. De Second Opinion Verkennende MKBA beleidsalternatieven Luchtvaart treft u hier aan.

Deze publicatie was voor Follow the Money aanleiding een vraaggesprek te hebben met Walter Manshanden van NEO Observatory over zijn gewijzigde visie op de betekenis van luchthavens voor de regionale economie.

Geplaatst in Nieuws