Second Opinion MKBA Rotterdam The Hague Airport

Op verzoek van de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast in Rotterdam heeft NEO Observatory met Leobus.nl een ‘second opinion’ gegeven over de maatschappelijke kosten baten analyse, uitgevoerd door Ecorys in 2015, van uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van RTHA in de toekomst. In lijn met een eerdere, meer kwalitatieve, second opinion van de TU Delft en een toets van Syconomy, heeft NEO/Leobus.nl de uitkomsten van deze MKBA herberekend en zorgvuldig alle keuzes en aannames gesimuleerd.  NEO/Leobus.nl komen tot de conclusie dat in die MKBA de baten (meervoudig) zijn overschat en de externe kosten zijn onderschat. Ecorys 2015 laat gegeven de bandbreedte van milieuprijzen en mogelijke aannames alleen de meest positieve uitkomst zien voor elk scenario van uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. Bovendien lijkt in het meest bescheiden tweede scenario – één zonder significante uitbreiding van het aantal vliegbewegingen – juist sprake te zijn van een onderschatting van de effecten op welvaart en welzijn. In deze MKBA zou de volledige bandbreedte van de gegeven milieuprijzen moeten zijn gehanteerd, een gevoeligheidsanalyse op de externe kosten hebben moeten plaatsvinden, en verschillende scenario’s van economische groei moeten zijn gehanteerd. De onderzoekers bevelen aan om deze MKBA te herzien en terug te keren naar de oorspronkelijke vraag: wat is het maatschappelijk probleem? Dat zijn schaarste aan ‘quality of life’ in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (zoals stilte, natuur en recreatiemogelijkheden) en werkgelegenheid. Vanuit die maatschappelijke vraag komen er andere toekomstvarianten voor de regionale luchthaven in beeld. Het verslag van de second opinion vindt u hier.

 

Geplaatst in Nieuws