Verstedelijkingsstrategie van de 21e eeuw in de Metropoolregio Amsterdam

Is deconcentratie van wonen en werken in de Metropoolregio Amsterdam mogelijk? Dit essay in opdracht van de gemeente Amsterdam gaat hierop in. Ruimtelijke spillover (positieve externe effecten) in bedrijfstakken leidt namelijk tot ruimtelijke concentratie binnen de Metropoolregio Amsterdam. Uit de literatuur blijkt dat Marshall-Arrow-Romer en Porteriaanse externaliteiten ook buiten het centrum van een grootstedelijke regio kunnen bestaan, maar alleen als resultaat van een nieuw type bedrijvigheid. De elektrotechnische industrie voor de energietransitie in Almere kan in potentie uitgroeien tot zo’n nieuw cluster met ruimtelijke spillover. Hoe en waarom leest u in dit essay dat is geschreven naar aanleiding van een bijeenkomst in januari 2020 over de verstedelijkingsstrategie van de MRA.

Geplaatst in Nieuws