Werkwijze

Onze missie is om te informeren, adviseren en inspireren over de ontwikkeling en het creëren van maatschappelijke welvaart en welzijn. Dit doen wij door het uitvoeren en publiceren van onderzoek, het geven van lezingen en presentaties en het geven van raad en advies. Ons onderzoek heeft een overwegend kwantitatieve basis en is veelvuldig in samenwerking met anderen.

Het onderzoek van NEO Observatory is openbaar, transparant, herleidbaar, herhaalbaar en gebaseerd op gedeelde aannames. Alleen dan kunnen de resultaten van onderzoek dienen voor beleidskeuzes. Cijfers staan nooit op zich, maar passen in een meerjarige reeks en zijn consistent met bekende cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Planbureau (CPB) over de Nederlandse economie.

NEO Observatory onderhoudt een omvangrijke databank met tijdreeksen van allerlei economische gegevens op regionaal niveau. Deze databank vormt de basis voor toegepast onderzoek en voor modellen en instrumenten. Zo benutten wij deze databank, in combinatie met andere bronnen, voor het monitoren, analyseren en verkennen van de regionale economie, sectoren en economische vernieuwing. De reeksen vormen de basis voor verwachtingen op de korte termijn en scenario’s op de lange termijn.

De databank vormt zo de basis voor onze economische modellen en instrumenten. Deze modellen zijn empirisch onderbouwd waarbij we het aantal veronderstellingen minimaliseren (‘Ockhams razor’). Onze modellen en instrumenten passen we toe bij het uitvoeren van economische effectstudies.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over: