Instrumenten en methoden

NEO Observatory heeft uitgebreide kennis van en ervaring met het gebruik van modellen en instrumenten. Deze passen wij toe bij het maken van economische effectstudies. NEO Obervatory ontwikkelt economische modellen voor het in beeld brengen van regionale samenhang tussen economische sectoren en het maken van korte termijn prognoses. Deze zijn ontwikkeld op basis van onze databases waarbij het aantal veronderstellingen is geminimaliseerd (‘Ockhams razor’).

Voor verkenningen op langere termijn en maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) werken wij met gegeven scenario’s van het CPB en PBL. Daarbij houden we ons vanzelfsprekend met de richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld. Het gebruik van scenario’s wordt altijd voorafgegaan door een analyse van de structuur en ontwikkeling van een regio of sector in het recente verleden.