Korte termijn prognoses

Korte termijn prognoses over de regionale economie van regio’s worden opgesteld met behulp van meerjarige datareeksen vanaf 1970, die NEO Observatory heeft samengesteld uit bronmateriaal van het CBS. Op basis daarvan worden schattingen van de economische groei voor het lopend en komend jaar uitgevoerd met een Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) of Autoregressive Moving Average (ARMA) tijdreeks model.

Een goed voorbeeld van een korte termijn prognose is de recentelijk gepubliceerde Economische Verkenning van de Metropoolregio Amsterdam (EVMRA) (2017), geschreven in samenwerking met TNO, de Vrije Universiteit Amsterdam en Ecorys en die van NEO Observatory voor de Rotterdamse Economische Verkenning (2017).