Korte termijn prognoses

Korte termijn prognoses over de regionale economie van regio’s worden opgesteld met behulp van meerjarige datareeksen vanaf 1970, die NEO Observatory heeft samengesteld uit bronmateriaal van het CBS. Op basis daarvan worden schattingen van de economische groei voor het lopend en komend jaar uitgevoerd met een tijdreeksmodel (ARIMA).

Een voorbeeld van een korte termijn prognose is de recentelijk gepubliceerde Economische Verkenning van de Metropoolregio Amsterdam (EVMRA) (2019), opgesteld en geschreven in samenwerking met TNO en de Vrije Universiteit Amsterdam en die van NEO Observatory voor de Rotterdamse Economische Verkenning (2019).