Samenhang tussen bedrijfstakken: MRIO

In een groot aantal projecten die NEO Observatory uitvoert voor opdrachtgevers wordt gebruik gemaakt van een multiregionale input-outputtabel (MRIO). Dergelijke tabellen beschrijven de economische relaties tussen de productie en toegevoegde waarde van bedrijfstakken: wie is afnemer en wie is toeleverancier? Als de afnemer verdwijnt, heeft de toeleverancier dan een alternatief of verdwijnt deze ook? Allerlei aanvullende bronnen maken het mogelijk deze tabel te desaggregeren naar Nederlandse regio’s.

Momenteel beschikt NEO Observatory over een MRIO voor Nederlandse regio’s voor het jaar 2015. Een eerdere versie heeft NEO Observatory in een samenwerkingsverband met de Vrije Universiteit Amsterdam, Ecorys en Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies ontwikkeld.

Multiregionale input-outputanalyse (MRIO) is een geschikt instrument om economische structuren en economische effecten te beschrijven en te verklaren, zowel nationaal als regionaal. MRIO’s laten zien hoeveel een bedrijfstak importeert, exporteert en hoeveel voor de binnenlandse consumptie is bestemd. De tabel geeft bijvoorbeeld informatie over de mate waarin een regio van de binnenlandse afzet, dan wel de export afhankelijk is.

De tabel gaat uit van de nationale input-outputtabel die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks voor Nederland opstelt. Kerncijfers in deze tabel hangen samen met de meerjarige cijfers in onze databases. Daardoor kunnen toekomstscenario’s over economische effecten doorgerekend worden.

De MRIO passen we toe in regionaal economische verkenningen, op korte en lange termijn, in kosten baten studies van investeringsprojecten en analyse van de economische structuur van regio’s, sectoren en clusters, voorbeelden hiervan zijn: