Samenwerking

Een groot deel van de projecten voert NEO Observatory uit in samenwerking met andere partijen, zoals onderzoeksbureaus, dataleveranciers en universiteiten. NEO Observatory kent de markt en komt tegemoet aan het werken in de economie van de 21e eeuw, waarbij kleine bedrijven flexibel samenwerken aan projecten. NEO Observatory is dan ook toegankelijk en in staat om snel in te spelen op de vraag en de juiste partners te vinden.

NEO Observatory brengt hoogwaardig cijfermateriaal, kwantitatieve analyse en economische interpretatie in. Samenspraak met projectpartners, opdrachtgevers en andere deskundigen geeft meer betekenis aan de conclusies en draagt bij aan het draagvlak van de bevindingen. Met het oog daarop participeert NEO Observatory ook in workshops en worden er interviews afgenomen.

NEO Observatory publiceert cijfers en conclusies. Met het oog op de juiste interpretatie, begeleidt NEO Observatory daarnaast de opdrachtgevers in het gebruik van deze cijfers en conclusies door middel van toelichtende bijeenkomsten en presentaties. Deze presentaties dragen bij aan het draagvlak voor beleid.

Tevens neemt NEO Observatory deel aan het publieke debat via thematische discussieavonden, columns, en academische fora zoals de Regional Science Association. Ten slotte stelt NEO Observatory onderzoeksmateriaal op non-commerciële basis ter beschikking aan academisch onderzoek.