Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s bevoordeelt uitbreiding van vliegverkeer

In het themanummer Luchtvaart van ESB is een artikel van LeoBus.nl en NEO Observatory opgenomen, waarin duidelijk is gemaakt dat de Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s uitbreiding van het vliegverkeer in Nederland bevoordeelt. Het artikel laat zien dat in alle luchtvaart mkba’s van Schiphol/Lelystad het gemiddeld aantal passagiers per vliegtuig voor het nulalternatief te laag is geraamd, waardoor de baten van de uitbreidingsalternatieven zijn overschat. De werkwijzer luchtvaart specifieke mkba´s van 2021 is hierop niet scherp. De werkwijzer luchtvaartspecifieke mkba´s beveelt voorts een (te) hoge reistijdwaardering aan, die niet consistent is met het luchtvaartprognosemodel AEOLUS van het ministerie van IenW. Daarnaast ontbreken in de werkwijzer waarderingskengetallen voor ernstige geluidhinder beneden 50 decibel, terwijl de WHO 2018 adviseert de gemiddelde geluidbelasting door luchtvaart te beperken tot 45 decibel gedurende een etmaal en 40 decibel in nacht.

Lees meer over deze en andere kritiekpunten op de werkwijzer luchtvaart specifieke mkba´s in ons artikel in de luchtvaartspecial van ESB 4806, 17 februari 2022. Lees ook de andere artikelen. Open daarvoor de volgende link: https://esb.nu/.

Geplaatst in Nieuws